Vážení členovia,

radi by sme Vám dali do pozornosti opätovnú možnosť poukázať 2% dane pre Územnú úradovňu Nitra Slovenskej sekcie IPA. Minulý rok sa nám podarilo získať v rámci 2 % financie ktoré boli použité na zorganizovanie športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre členov Územnej úradovne Nitra, ako aj ich rodinných príslušníkov, taktiež bol nimi hradený prenájom skladových priestorov.

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Nenechajme prepadnúť naše 2%, ktoré nám výrazne pomôžu pri organizovaní športových, kultúrnych a  vzdelávacích podujatí.

Ako darovať 2% (tlačivá pre rok 2024)

  1. Do 15. 02. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 
  2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. POZOR! Potvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované.
  3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (V2Pv18) – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné. Pomôcť vám môže aj Poučenie na vyplnenie vyhlásenia.
  4. Do 30. 04. 2024 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.

About Author