Kontakt

Adresa sídla

Územná úradovňa Nitra
Slovenskej sekcie IPA
Cintorínska 3
950 50  Nitra

Korešpondenčná adresa

Územná úradovňa Nitra
Slovenskej sekcie IPA
Hlavná 87A
949 07  Nitra-Janíkovce

e-mail: nitra@ipa-slovakia.sk

IČO: 308070690023

vedúci územnej úradovne:   Mgr. Ján Domorák    0908183189  jan.domorak@gmail.com
sekretár územnej úradovne:  Róbert Malík      0948977767  r.malik1904@gmail.com
pokladník územnej úradovne: JUDr. Hana Malíková  0908726958  hamkaraganova@gmail.com