Splav Hrona 2024

Vedenie Územnej úradovne Nitra Slovenskej sekcie IPA pozýva svojich členov s rodinnou na splav Hrona, ktorý sa uskutoční 29. 06. 2024. Počet osôb je limitovaný na 49 osôb. Objednané sú:…