Podľa čl. 5 ods. 2 Stanov Slovenskej sekcie IPA zvolávam členskú schôdzu, ako najvyššieho orgánu Územnej úradovne Nitra Slovenskej sekcie IPA. Počas členskej schôdzi sa uskutoční voľba nového vedenia Územnej úradovne na volebné obdobie rokov 2023 – 2026.

Schôdza a voľba sa uskutoční dňa 16. decembra 2022 so začiatkom o 18,00 h v priestoroch Bowling Club Nitra-Klokočina na Bellová ulica 11.

Viac informácií v priloženej prílohe