Vážení členovia registrovaní v Územnej úradovni Nitra Slovenskej sekcie IPA, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle čl. 20 ods. 3 Stanov Slovenskej sekcie IPA, sa členský príspevok na rok 2023 platí do 31. decembra 2023 vo výške 20,- €.

Nezaplatením členského príspevku do uvedeného termínu sa členstvo v Slovenskej sekcii IPA skončí
(čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA).

Členský príspevok je potrebné uhradiť bankovým prevodom, prípadne priamym vkladom účet:

Číslo účtu                        SK84 1100 0000 0026 2677 2378

Variabilný symbol            301

správa pre prijímateľa      Meno a priezvisko (člena IPA, napr. Jozef Konečný)

Upozorňujem, že iná možnosť platby členského príspevku nebude akceptovaná !!!!

About Author