2 % dane

Ako darovať 2% (tlačivá pre rok 2022)

  1. Do 15. 02. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

  2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. POZOR! Potvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované.

  3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (V2Pv18) – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné. Pomôcť vám môže aj Poučenie na vyplnenie vyhlásenia.

  4. Do 30. 04. 2022 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.